Print

Volwasseneneducatie

Organisaties kunnen samenwerken met buitenlandse organisaties voor de overdracht of toepassing van innovatieve praktijken of voor het opzetten van gezamenlijke initiatieven, het stimuleren van actief burgerschap en nog veel meer. Strategische partnerschappen staan niet alleen open voor de instellingen van het volwassenenonderwijs, maar ook voor andere organisaties die interesse hebben in het bevorderen van de kwaliteit in de volwasseneneducatie.  Andere mogelijke partners zijn bijvoorbeeld lokale of regionale overheden, kamers van koophandel, culturele organisaties, bedrijven, enz. 

 

De mogelijkheden

Strategisch Partnerschap voor de volwasseneneducatie

Strategische partnerschappen zijn samenwerkingsverbanden van 1 tot 3 jaar tussen partners uit verschillende landen. Hierin kunnen zowel eenvoudige, kleine samenwerkingsverbanden om goede praktijken ut te wisselen als grootschalige projecten om innovatieve middelen te ontwikkelen en te verspreiden. Er zijn minstens drie partners bij betrokken uit drie diverse landen. Lees er hier meer over.

 

Virtuele samenwerking binnen Europa met EPALE

EPALE is een virtueel netwerk (een ‘community’)  voor de volwasseneneducatie in Europa. Docenten/leraren/vormingswerkers… over heel Europa kunnen er met elkaar in contact te komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uitwisselen, samen leren tijdens online leerevenementen, projecten voorbereiden en uitvoeren,  deelnemen aan discussiegroepen, teksten en (beleids)documenten over de volwasseneneducatie uit de Europese landen raadplegen enz. Je kan er dus ook partners vinden om KA2-projecten mee op te zetten. Gebruik van het EPALE platform is volledig gratis, maar aangezien het virtuele mobiliteit betreft, krijg je er geen subsidies voor. Lees er hier meer over.

 

Op zoek naar ondersteuning? 

Bij EPOS vzw kan je terecht met vragen over de mogelijkheden die Erasmus+ voor jou biedt.