Print

Jeugdwerk

Organisaties die met jongeren werken in de vrije tijd kunnen via deze actie een langdurige internationale samenwerking opzetten met andere jeugdorganisaties of met andere sectoren. Ook informele groepjes van jongeren met een innovatief idee zo’n internationale samenwerking uitbouwen.
De focus ligt op langdurige samenwerking. De projecten zijn voor alle betrokken partners vernieuwend en hebben een duidelijk omschreven impact.

Projecten van en voor jongeren met minder kansen of een beperking kunnen rekenen op extra ondersteuning.

 

De mogelijkheden

1. Jongereninitiatief

Groepjes jongeren, vanuit een organisatie of een losse informele groep, zetten samen een vernieuwend internationaal project op rond een gemeenschappelijk thema. De jongeren bedenken het project en voeren het zelf uit. Ze werken met een buitenlandse partner zowel in eigen land als op internationaal niveau activiteiten uit.

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

2. Jeugdpartnerschap: praktijk delen

Een langdurige samenwerking tussen verschillende jeugdorganisaties uit 2 of meerdere landen rond een gemeenschappelijk thema. Door ervaring en goede praktijken te delen, versterken de organisaties elkaar en bouwen ze een internationaal netwerk uit.

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

3. Jeugdpartnerschap: innovatie

Jeugdorganisaties uit 2 of meerdere landen werken samen een vernieuwend idee uit waarmee zowel de partners als het bredere jeugdwerk aan de slag kunnen. Het resultaat van dat langdurige partnerschap kan allerlei vormen aannemen: een nieuwe methodiek, een app, een publicatie …

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

Is dit niet wat je zoekt?

 

Op zoek naar ondersteuning?

Bij JINT vzw, het nationaal agentschap voor het jeugd luik van Erasmus+ in Vlaanderen, kan je terecht voor:

  • Informatie en uitleg over de mogelijkheden en spelregels
  • Tips en ondersteuning bij het vinden van een buitenlandse partner
  • Feedback op je subsidieaanvraag
  • Methodieken en vorming om een kwaliteitsvol project op te zetten
  • Ondersteuning bij het opzetten van projecten voor bijzondere doelgroepen en jongeren met minder kansen
  • ...