Print

Hoger onderwijs

Organisaties kunnen samenwerken met buitenlandse organisaties voor de overdracht of toepassing van innovatieve praktijken of voor het opzetten van gezamenlijke initiatieven, het stimuleren van actief burgerschap en nog veel meer. Deze samenwerkingsprojecten staan niet alleen open voor instellingen in het hoger onderwijs, maar ook voor andere organisaties die interesse hebben in het bevorderen van de kwaliteit en de modernisering van het hoger onderwijs.  Andere mogelijke partners zijn bijvoorbeeld lokale of regionale overheden, kamers van koophandel, culturele organisaties, bedrijven, etc. 

 

De mogelijkheden

Strategisch Partnerschap voor Hoger Onderwijs

Strategische partnerschappen zijn samenwerkingsverbanden van 2 tot 3 jaar tussen partners uit verschillende landen. Hierin vallen zowel eenvoudige, kleine samenwerkingen om goede praktijken uit te wisselen als grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden. Er zijn minstens drie partners bij betrokken uit drie diverse landen. Lees er hier meer over.

 

Capaciteitsopbouw

Capaciteitsopbouw laat toe samen te werken met partnerinstellingen buiten de Europese Unie. Het doel is de modernisering, de toegankelijkheid en de internationalisering van het hoger onderwijs in het niet-EU partnerland te ondersteunen. Lees er hier meer over.

 

Kennisallianties (Knowledge Alliances)

Kennisallianties zijn samenwerkingsprojecten tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. De bedoeling is om innovatie te bevorderen in het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en in de bredere sociaaleconomische context. Lees er hier meer over.

 

Op zoek naar ondersteuning? 

Ben je een docent en wil je graag een samenwerkingsproject op poten zetten? Dan is je eerste aanspreekpunt het internationaal bureau van je thuisinstelling. 
Ben je een hogeronderwijsinstelling? EPOS vzw kan jou helpen met het beantwoorden van concrete vragen over projectvoorstellen.