Print

Beroepsopleiding

Organisaties kunnen samenwerken met buitenlandse organisaties voor de overdracht of toepassing van innovatieve praktijken of voor het opzetten van gezamenlijke initiatieven, het stimuleren van actief burgerschap en nog veel meer. Strategische partnerschappen staan niet alleen open voor scholen, maar ook voor andere organisaties die interesse hebben in het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsopleiding.  Andere mogelijke partners zijn bijvoorbeeld lokale of regionale overheden, kamers van koophandel, culturele organisaties, bedrijven, etc. 

 

De mogelijkheden

Strategisch Partnerschap voor het beroepsonderwijs of de beroepsopleiding

Strategische partnerschappen zijn samenwerkingsverbanden van 2 tot 3 jaar tussen partners uit verschillende landen. Hierin vallen zowel eenvoudige, kleine samenwerkingen als grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden. Er zijn minstens drie partners bij betrokken uit drie diverse landen. Lees er hier meer over.

 

Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden  (Sector-skills alliances)

Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden zijn samenwerkingsverbanden die de vaardigheden aangeleerd in het beroepsonderwijs beter willen afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt. Ze beogen een betere afstemming van de beroepsopleidingssystemen op zowel bedrijfstakspecifieke behoeften op de arbeidsmarkt als de vraag naar nieuwe vaardigheden voor een of meerdere beroepsprofielen. Lees er hier meer over.

 

Op zoek naar ondersteuning? 

Bij EPOS vzw kan je terecht met vragen over de mogelijkheden die Erasmus+ voor jouw school biedt. Als school kunnen de pedagogische begeleidingsdiensten je ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een internationaliseringsstrategie