Print

Basis en secundair onderwijs

Organisaties kunnen samenwerken met buitenlandse organisaties voor de overdracht of toepassing van innovatieve praktijken of voor het opzetten van gezamenlijke initiatieven, het stimuleren van actief burgerschap en nog veel meer. Strategische partnerschappen staan niet alleen open voor scholen, maar ook voor andere organisaties die interesse hebben in het bevorderen van de kwaliteit van basis- of secundair onderwijs.  Andere mogelijke partners zijn bijvoorbeeld de lerarenopleiding, lokale of regionale overheden, kamers van koophandel, culturele organisaties, bedrijven, etc. 

 

De mogelijkheden

Strategisch Partnerschap voor schoolonderwijs

Strategische partnerschappen zijn samenwerkingsverbanden van 1 tot 3 jaar tussen partners uit verschillende landen. Hierin vallen zowel eenvoudige, kleine samenwerkingen om goede praktijken uit te wisselen als grootschalige projecten om innovatieve middelen te ontwikkelen en verspreiden. Er zijn minstens drie partners bij betrokken uit drie diverse landen. Lees er hier meer over.

 

Regiopartnerschappen

Regiopartnerschappen zijn strategische partnerschappen tussen regionale overheden. Van elk betrokken land is er ten minste één lokale of regionale onderwijsoverheid, één school en één andere organisatie betrokken die actief is binnen het onderwijs, opleiding, jeugdzaken of de arbeidsmarkt. Het zijn samenwerkingsverbanden van 2 tot 3 jaar tussen partners uit verschillende landen. Lees er hier meer over.

 

School-to-Schoolpartnerschappen

Schoolpartnerschappen zijn strategische partnerschappen, waaraan enkel scholen deelnemen. Zij laten toe om kleinere samenwerkingsprojecten op te zetten, met slechts één partnerschool. Het zijn samenwerkingsverbanden van 1 tot 3 jaar tussen partners uit verschillende landen. Lees er hier meer over.

 

Virtuele samenwerking binnen Europa met eTwinning

eTwinning is de community voor scholen in Europa. Leerkrachten over heel Europa kunnen via dit platform met elkaar in contact komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uitwisselen, samen leren tijdens online leerevenementen en projecten uitvoeren. Gebruik van het eTwinning platform is volledig gratis, maar aangezien het virtuele samenwerking betreft, krijg je er geen subsidies voor. Een eTwinning-project kan uitgevoerd worden door leerkrachten, directies, bibliothecarissen, ICT-coördinatoren en leerlingen. Het eTwinning team biedt gratis ondersteuning in de vorm van inspiratie, workshops en op maat begeleiding. Lees er hier meer over.

 

Op zoek naar ondersteuning? 

De School Education Gateway is het verzamelpunt voor leerkrachten, scholen, experts en andere mensen werkzaam in het onderwijs. Alle geïnteresseerden kunnen op de School Education Gateway terecht voor het zoeken van partners, nascholingen en veel meer. 

Bij EPOS vzw kan je terecht met vragen over de mogelijkheden die Erasmus+ voor jouw school biedt. Ook de pedagogische begeleidingsdiensten kunnen je ondersteunen bij het ontwikkelen van een internationaliseringsstrategie.