Print

Strategische partnerschappen (Kernactie 2)

Onder de noemer Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken kunnen organisaties in Kernactie 2 een subsidieaanvraag indienen om:

 • samen te werken met andere instellingen of organisaties rond innovatieve praktijken
 • met elkaar goede praktijken uit te wisselen

 

Alle mogelijkheden

1. Strategische partnerschappen - voor alle sectoren

 • initiatieven ontwikkelen ter bevordering van innovatie, uitwisseling van ervaring en knowhow
 • tussen de verschillende soorten organisaties die betrokken zijn bij onderwijs, opleiding en jeugdzaken of op andere relevante terreinen

2. Kennisallianties - voor het hoger onderwijs

 • projecten tussen hoger onderwijsinstellingen en ondernemingen
 • om innovatie, ondernemerschap, creativiteit, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, kennisuitwisseling en/of multidisciplinair onderwijzen en leren te stimuleren

3. Allianties voor bedrijfstak specifieke vaardigheden - voor beroepsopleiding

 • samenwerkingsverbanden die de vaardigheden aangeleerd in het beroepsonderwijs beter willen afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt
 • betere afstemming van de beroepsopleidingssystemen op zowel bedrijfstak specifieke behoeften op de arbeidsmarkt als de vraag naar nieuwe vaardigheden voor een of meerdere beroepsprofielen

4. Capaciteitsopbouw - voor hoger onderwijs

 • samenwerking met partnerinstellingen buiten de Europese Unie
 • de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in het niet-EU partnerland ondersteunen

5. Capaciteitsopbouw - voor jeugdwerk

 • samenwerking met partnerorganisaties buiten de Europese Unie
 • de kwaliteit en erkenning van jeugdwerk en niet-formeel leren verbeteren, niet-formeel leren activiteiten tussen programmalanden en partnerlanden en hierbij jongeren met minder kansen betrekken, actief burgerschap van deelnemers stimuleren enz.

 

Mogelijkheden per sector

Heb je een idee voor een project dat relevant is voor meer dan één sector? Neem dan een kijkje bij cross-sectorale samenwerking.