Print

Sport en lichaamsbeweging

Het sportprogramma van Erasmus+ heeft specifieke doelstellingen en ondersteunt specifieke activiteiten.

Doelstellingen

In overeenstemming met de algemene doelstelling van het Erasmus+ programma en met het werkplan van de Unie voor sport is het sportprogramma gericht op breedtesport en worden de volgende specifieke doelstellingen nagestreefd:

  1. de aanpak van grensoverschrijdende bedreigingen van de integriteit van sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing en geweld, alsook alle vormen van intolerantie en discriminatie
  2. het bevorderen en ondersteunen van goed bestuur op sportgebied en dubbele loopbanen van sporters
  3. het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, samen met sociale integratie, gelijke kansen en het besef van het belang van gezondheid bevorderende lichaamsbeweging door een grotere deelname aan en gelijke toegang tot sport voor iedereen.

Activiteiten

Bovenstaande doelstellingen worden nagestreefd door de volgende transnationale activiteiten, die met name gericht zijn op breedtesport:

  1. ondersteuning van samenwerkingsverbanden
  2. steunverlening voor Europese sportevenementen zonder winstoogmerk waarbij meerdere programmalanden betrokken zijn en die bijdragen tot het bereiken van de bovenvermelde doelstelling 3.
  3. steun voor sterkere feitelijke onderbouwing van de besluitvorming
  4. dialoog met Europese belanghebbenden

Voor meer informatie over sport en de EU, voorbeelden van EU-projecten en hoe je kan deelnemen aan een EU-project, klik je door naar www.eusportlink.be