Print

Sport

Erasmus+ Sport

Het sportprogramma van Erasmus+ Sport ondersteunt initiatieven m.b.t. de ontwikkeling, de overdracht en de implementatie van innovatieve ideeën en praktijken op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Van die initiatieven wordt ook verwacht dat ze bijdragen tot de ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport en de samenwerking tussen sportorganisaties.

Het programma staat open voor:

  • publieke instellingen
  • organisaties zonder winstoogmerk die werken rond:
    • sport
    • gezondheid bevorderende lichaamsbeweging
    • sociale inclusie in en door sport en gezondheid bevorderende lichaamsbeweging
    • grote sportevenementen met een sociaal doel

Voor meer informatie over sport en de EU, voorbeelden van EU-projecten en hoe je kan deelnemen aan een EU-project, klik je door naar www.eusportlink.be