Traditionele sporten in Europa

Een Europees netwerk van traditionele sporten maakt de grote speldiversiteit zichtbaarder.

Hein ComeyneVlaams volkssportpromotor

Drie conferenties in 2014-2015 over traditionele spelen en sporten (in Amsterdam, Vilnius en Martfü) hebben me duidelijk gemaakt hoe groot het aantal en de veelzijdigheid van de actief uitgeoefende traditionele sporten in Europa is. De conferenties maakten deel uit van het EU-project ‘Strengthening European Traditional Sports’ (SETS). De deelnemers van 46 traditionele sport- en spelverenigingen uit 23 EU-landen hebben tijdens deze drie conferenties  verschillende onderwerpen geanalyseerd. Dankzij hun inzicht zijn er conclusies geformuleerd in een substantieel naslagwerk dat zowel in boekvorm en als webstek in meerdere talen kan geconsulteerd worden.

Mijn deelname aan deze conferenties heeft me geleerd dat het netwerk van traditionele spelen en sporten sterker dient te worden, om hun toekomst te vrijwaren. Dit kan bereikt worden met de hulp van actieve leden binnen het netwerk en hopelijk ook door verdere ondersteuning vanuit de EU. 

Ik leerde door dit EU-project dat de belangrijkste uitdaging voor onze Europese sporten en spelen te maken heeft met diversiteit, zoals de verschillen op sporttechnisch vlak (bol- of balsport, vecht- of schietsport, ...), de ambities (internationaal uitbreiden of op zichzelf terugplooien, samenwerken met scholen of louter aanbod voor volwassenen) en het niveau van sportificatie (internationale wedstrijdsport versus achtertuinspel). Nationale sportbonden, zoals deze van de olympische disciplines, werken samen over de grenzen heen en vormen een Europese koepelorganisatie voor hun sporttak. Voor de verenigingen van de traditionele spelen en sporten in Europa, is er nog een lange weg te gaan om op Europees vlak hun koepel(s) te versterken, om zo de lokale sporten en spelen beter te kunnen promoten.

Door het bijwonen van de conferenties van dit EU-project, verwierf ik nog tal van andere inzichten. Zo leerde ik – door goede voorbeelden uit andere landen – dat het belangrijk is voor het voortbestaan van traditionele sporten dat schoolkinderen er mee in contact gebracht worden. Zelfs als de meeste beoefenaars van een traditioneel spel of sport ouderen zijn, is het belangrijk dat kinderen kennis maken met hun lokale traditionele sporten. Eén van de voornaamste adviezen van het Europees project SETS aan de EU is trouwens dat de EU een officiële aanbeveling zou doen aan haar lidstaten om lokale traditionele sporten en spelen op te nemen in het leerprogramma van het onderwijs.

Meer praktijkverhalen