KA2 - School-to-School

Onze eerste ervaring met Erasmus+ is er eentje om te koesteren

JohanDirecteur Basisschool

CATCH, children architect to create homes, zo heet het project dat gedurende het voorjaar van 2014 geboren werd na uren van digitaal overleg met de partnerlanden, Italië, Griekenland, Turkije, Portugal en Polen. Toen we in september 2014 het verlossende nieuws van goedkeuring in onze mailbox kregen kon onze vreugde niet op. Een 2 jaar durend intens engagement tussen zes landen was eindelijk een feit. 

Voor onze school was het de eerste deelname aan zo’n groot project, na een verhelderende uiteenzetting in september van de mensen van Epos, vielen héél wat puzzelstukken op hun plaats. Het theoretische deel van het project werd helder, het was nu tijd om ons volop te gaan concentreren op de praktische uitvoering van het CATCH-project. 

Het onderwerp architectuur is niet meteen iets wat je elke dag in de basisschool tegen komt. Toch was het een bewuste keuze daar architectuur een belangrijk aspect binnen onze maatschappij is, architecten worden telkens opnieuw uitgedaagd om creatieve oplossingen te vinden voor de steeds groeiende wereldbevolking. Daarom hadden wij de idee om zo’n serieus onderwerp voor leerlingen van het 4e leerjaar uit te werken. Op die manier worden de leerlingen aangemoedigd na te denken over architectuur in hun omgeving op een vroege leeftijd. Onze leerlingen zullen de ontwerpers, de opdrachtgevers, de beleidsmakers en de bewoners van onze gebouwen, steden, dorpen en landelijke gebieden zijn als ze volwassen zijn.

In de Verenigde Staten en Finland wordt er al langer geëxperimenteerd met architectuuronderwijs. Men stelt een verbeterde creativiteit van kinderen vast door middel van workshops, men ontwikkelt teamwork onder hen, een groter bewustzijn en gevoeligheid, men stelt hen in staat om verschillende culturen en woonmilieus te herkennen. Het helpt hen ook hoogte te krijgen van bouwkundige vraagstukken zoals aarde, regio, provincie, de bouw en historische gebouwen.

Het project is zo opgebouwd dat er elk schooljaar acht activiteiten gedetailleerd in de klas uitgewerkt worden. Voor elke activiteit krijgt de klas één maand de tijd om tot een eindresultaat te komen. Dit gaat van het ontdekken van punten en lijnen in ruimtes, Mondriaan onder de loep, rekening houden met schaduwen en ruimtes, het ontwerpen van een droomhuis voor een huisdier en vele andere uitdagingen. De opdrachten zijn telkens veelzijdig met een brede waaier aan werkvormen, technieken en gebruik van diverse materialen. Daarenboven zijn ze ook opbouwend qua moeilijkheidsgraad. Het eerste jaar stonden verschillende technieken met betrekking tot architectuur centraal tijdens het tweede jaar gaan we meer naar de culturele verschillen op vlak van architectuur tussen de deelnemende landen focussen. Voor de activiteiten kunnen we beroep doen op de nauwe samenwerking met de faculteit architectuur KU Leuven die architecte, Kris Vanmerhaeghe, ter onze beschikking stelt. Dit maakt het zeer boeiend om iemand van op het werkveld te kunnen aanspreken en bezorgt ons als school vele nieuwe inzichten in architectuuronderwijs.

Een maand per activiteit lijkt lang maar toch is dit geen overbodige luxe daar naast dit project ook nog andere leerstof gegeven dient  te worden. Toch maakt de leerkracht er vaak de kunst van om haar volledige leerstof binnen het thema te plaatsen. Door de veelzijdigheid van de activiteiten kunnen er ook héél wat leerplandoelen aan gekoppeld worden. Gedetailleerde uitleg over de verschillende activiteiten zijn terug te vinden op onze website of e-magazine via https://catcherasmusplus.wordpress.com

Gedurende de twee schooljaren zijn er ook zes internationale meetings. De eerste vond plaats in Istanbul, Turkije. Dit was zeer spannend om de hele groep voor het eerst in levende lijven te mogen ontmoeten. Daarnaast zijn deze reizen een unieke kans voor onderwijzend personeel, laat ons eerlijk zijn, wanneer heb je als onderwijzer de kans om te mogen reizen voor je werk? Ook voor onze leerlingen zijn dit onvergetelijke momenten, het logeren bij gastgezinnen in een vreemde taal, het volgen van lessen en andere activiteiten met de lokale leerlingen is een ervaring die hun leven lang bij zal blijven. 

Tijdens deze meetings ligt de nadruk op het evalueren van voorbije activiteiten alsook een vooruitblik naar de toekomstige activiteiten. Er worden ook interessante excursies gemaakt in het teken van het CATCH-project. Daarnaast geeft het aanwezig zijn in een buitenlandse school je ook nog ontelbaar andere indrukken, door daadwerkelijk mee te draaien in de dagelijkse routine leer je pas echt culturen kennen. Daar onze school in het boeiende diverse Brussel gelegen is worden wij dagdagelijks met cultuurverschillen geconfronteerd. Een Erasmus+ project leent zich hierdoor perfect toe om net nog meer uit deze verschillen te kunnen halen.

Verder hebben we reeds een meeting in Porto, Portugal en Rome, Italië achter de rug. Het mooie aan dit project is dat er banden gesmeed worden over de grenzen heen waarbij je nu al voelt dat deze verder zullen gaan, ook wanneer het project afgelopen is. Het brengt zeker mensen bij elkaar en als netwerk voor je school is dit een buitengewone kans. 

Onze eerste ervaring met Erasmus+ is er eentje om te koesteren. Als school vraagt het zeker extra inspanningen maar wat je ervoor terug krijgt verrijkt je enorm als persoon, verrijkt je enorm als school. Wij kunnen dan ook elke school aanraden om een sprong te wagen in de unieke wereld van Erasmus+.
______

Pascale Van Nuffelen, leerkracht 4e leerjaar BS Hendrik Conscience
Kris Vanmerhaege, architect en docent KU Leuven
Johan De Bus, directeur BS Hendrik Conscience

 

Meer praktijkverhalen