eTwinning

De leerlingen waren zeer enthousiast over de chatsessies

LydiaLeerkracht Frans

Hoe ben je gestart met eTwinning-projecten? 
Dankzij mijn zoon heb ik eTwinning ontdekt. Hij maakte een eindwerk over het vreemdetalenonderwijs in Europa en daardoor was mijn nieuwsgierigheid onmiddellijk geprikkeld. Hoe kan je immers beter een taal leren dan ze effectief te gebruiken samen met leeftijdsgenoten die dezelfde (vreemde) taal onder de knie proberen te krijgen? Bovendien sprak het concept van virtueel uitwisselen via de Twinspace mij erg aan. Het is niet evident om met een klas 12-jarigen naar het buitenland te trekken. eTwinning leek me een volwaardig alternatief en de ideale smaakmaker voor de Comenius-projecten die bij ons op school al vele jaren succesvol werden georganiseerd voor de leerlingen vanaf het vierde jaar. 
Daarom volgde ik twee workshops voor starters. Door de boeiende verhalen over praktijkervaringen en de enthousiaste eTwinning-leerkrachten raakte ik compleet in de ban. Je kan vreemde talen leren en tegelijkertijd je ICT kennis verbreden door het gebruik van allerlei leuke tools. Met dit argument kon ik ook de directie overtuigen. En zo werd eTwinning als keuzeactiviteit ingevoerd voor onze eerstejaars vanaf het schooljaar 2012-2013. 

Hoe reageerden je collega’s? 
Mijn collega Iris Jamaers sprong mee op de kar en zo werkten we als een echte eTwinning-tandem ons eerste project uit “L’Europe et moi!” 
Iris en ik stonden steeds samen voor de klas en zorgden voor het goede verloop van alle activiteiten. Het was een jaar van ups and downs. De leerlingen waren zeer enthousiast vooral over de chatsessies. Maar er waren partners die we te weinig hoorden en we beseften dat er meer interactie moest komen tussen de leerlingen zelf. Over de activiteiten waren wij en de leerlingen zeer tevreden. De combinatie van tools en het aanleren van een vreemde taal motiveerde de leerlingen enorm. We werden dan ook beloond met een nationaal Kwaliteitslabel. 

En je meeste recente projectervaring? Hoe is die verlopen? 
“C’est vachement bien, nous sommes tous des Européens!” was de titel van ons project in 2013- 2014. Drie klassen eerstejaars namen hieraan deel. We werkten aan meer interactie door de leerlingen te koppelen aan een buitenlandse partner en hen te verplichten de resultaten van hun activiteiten naar hun persoonlijke partner door te sturen. Ook nu weer haakten sommige collega’s uit het buitenland af. Met de leerkracht uit Italië klikte het echter enorm en we zaten volledig op dezelfde golflengte. Zij stelde ook voor om niet digitaal maar via de post onze kerstwensen te versturen. Dit lijkt zeer banaal maar voor de leerlingen was het één van de hoogtepunten! Echt iets in handen krijgen van je vriend uit het buitenland was voor hen zeer speciaal! 

Zijn er ondertussen nog collega’s van je school meegestapt in een project? 
Tijdens het schooljaar hielden we de overige collega’s op de hoogte via Smartschool van al onze activiteiten. Dit leverde vaak verrassende reacties op. Vooral het filmpje dat de leerlingen maakten over de school oogstte veel bijval. Tot op heden hebben we echter nog niemand van de collega’s kunnen overtuigen een eTwinning-project te starten binnen hun lessen. Maar we blijven ons best doen en hen prikkelen door hen regelmatig op de hoogte te houden via ons leerplatform, onze website, de artikels in het Belang van Dilsen-Stokkem, onze Facebookpagina, onze Twitteraccount, onze stand op de opendeur en info-avond,… 
Ondertussen zijn we al hard aan het werk voor het nieuwe schooljaar. We hebben besloten verder in zee te gaan met Cristina Fantoni en kregen reeds een goedkeuring voor ons project “Là-bas et ici, tous des amis!” 

Welke meerwaarde heeft eTwinning voor jou als leerkracht? 
De contacten met andere leerkrachten in Europa en hun ideeën hebben mij geleerd dat eens over het muurtje kijken echt wel de moeite loont. Volgens mij zijn we als leerkrachten te veel bezig met ons eigen klasje en lesgebeuren. Je laten inspireren door collega’s en mensen leren kennen met dezelfde drive is voor mij een echte verrijking. De wederzijdse bestuiving van kennis, ervaringen en competenties met zowel Vlaamse eTwinning-collega’s tijdens workshops als met Europese leerkrachten zorgt voor tonnen inspiratie en motivatie. Bovendien kan ik mijn kennis van Frans en Engels naar een hoger niveau tillen door overleg met Europese projectpartners, deelname aan Europese seminars en conferenties. 

En wat betekent het project voor de leerlingen? 
Wat de leerlingen betreft kan ik zeer kort zijn. Zoals Marie-Leet Bens, een eTwinning-ambassadeur het mooi uitdrukt: “Met eTwinning krijg je zin om talen te leren en heeft talen leren echt zin!” Dit is voor mij de perfecte samenvatting van mijn ervaring met eTwinning. 

Lydia Huskens geeft al 22 jaar Frans in de eerste graad van de Stedelijke Humaniora in Dilsen- Stokkem. Sinds 2012 werkt ze samen met de eerstejaars leerlingen uit de studierichting moderne wetenschappen aan eTwinning-projecten. Voor leerlingen én leerkrachten werken de projecten enorm motiverend. Want met eTwinning krijgt leren zin! 
Hoe kan je beter een taal leren dan ze effectief te gebruiken samen met leeftijdsgenoten die dezelfde (vreemde) taal onder de knie proberen te krijgen? Je laten inspireren door collega’s en mensen leren kennen met dezelfde drive is voor mij een echte verrijking.

Lydia Huskens – Stedelijke Humaniora Dilsen-Stokkem 

 

Meer praktijkverhalen