Bescherming van jonge atleten

Jonge topsporters zijn in de eerste plaats kind en hun spelplezier moet voorop staan.

Kristine De Martelaervoorzitster ICES vzw

De bescherming van jonge atleten is terecht een prioriteit binnen het Erasmus+ Programma voor sport. Jonge topatleten of atleten onderweg naar de ultieme top zijn duidelijk kwetsbaarder voor allerlei vormen van onethisch gedrag, net door enkele kenmerken eigen aan topsport. We mogen niet onverschillig zijn voor deze uitdaging. Integendeel, we moeten de krachten over lidstaten heen bundelen om werk te maken van een aanpak en zo onze sportkampioenen van morgen de bescherming en omkadering te bieden die ze nodig hebben en verdienen. Jonge topsporters zijn immers in de eerste plaats kind en hun spelplezier moet voorop staan. Europese subsidies en in het bijzonder het Erasmus + Programma scheppen uitstekende mogelijkheden om dit waar te maken. 

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) leidde in 2014-2015 het project Safeguarding Youth Sport met 10 partners uit 8 landen om een aanpak uit te werken om jonge getalenteerde en topatleten te beschermen. Deze unieke ervaring gaf ons de mogelijkheid om onze eigen Vlaamse instrumenten en aanpak te toetsen aan inzichten uit het buitenland en diepgaand in contact te komen met experts uit organisaties die reeds jarenlange expertise hebben met dit onderwerp. Eén van die instrumenten is Sport Met Grenzen: Vlaggensysteem: een instrument voor bestuurders, begeleiders en sporters om aan de hand van 6 criteria bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het project gaf ons de mogelijk om dit instrument voor te stellen aan anderen landen en de methode te toetsen aan de specifieke noden van een topsportklimaat waar competitie en prestatie hoogtij vieren. Door deelname aan het Europese project hebben we zo de competitiesport in Vlaanderen ook meer zichtbaar op de ethische landkaart gezet. 

Na afloop van het project blijven bovendien de formele en informele contacten met de internationale partners bestaan, zodat we elkaar continu versterken en iedere organisatie de sportsector in zijn eigen land nog beter kan dienen. 

 

Meer praktijkverhalen