Print

Over ons

Erasmus+ wordt in Vlaanderen door twee Nationale Agentschappen en door één Nationaal Contactpunt gecoördineerd.

  • EPOS vzw Nationaal Agentschap voor het onderwijs- en opleidingsluik van Erasmus+ in Vlaanderen.
    Alle organisaties die een mobiliteitsproject of een strategisch partnerschap willen indienen met als thema onderwijs of opleiding kunnen bij EPOS terecht. Daarnaast voert EPOS ook Erasmus+ acties zoals Euroguidance, Europass, eTwinning en EPALE uit. In deze acties staat ondersteuning en erkenning van internationale samenwerking en mobiliteit centraal.
  • JINT vzw: Nationaal Agentschap voor Erasmus+: Youth in Action, het jeugd luik van Erasmus+  en het European Solidarity Corps in Vlaanderen. Voor projecten van en voor jongeren en jeugdwerkorganisaties in de vrije tijd kan je bij JINT terecht.
  • EU Sport Link: Contactpunt voor de sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportinstituten en sportbonden in Vlaanderen voor vragen om informatie en toeleiding naar Europese samenwerkingsverbanden en mogelijke subsidiekanalen. De aanvragen voor subsidies voor het sport luik worden niet bij EU Sportlink zelf maar rechtstreeks bij het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie (EACEA) ingediend.

Daarnaast zijn er ook projectoproepen die de Europese Commissie zelf beheert. Je projectaanvraag dien je dan rechtstreeks bij het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie (EACEA) in. Op de website van EACEA vind je een overzicht van al deze projectoproepen.