Over Erasmus+

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het programma ging van start begin 2014 en loopt tot eind 2020. Het totale budget voor Erasmus+ voor heel Europa voor 7 jaar is zo’n 14,7 miljard euro.
Binnen Erasmus+ zijn er drie aparte luiken:

•    onderwijs en opleiding: mobiliteit in het kader van studie en opleiding en projecten en samenwerking van en voor organisaties in onderwijs en opleiding
•    jeugdprojecten: projecten en samenwerking van en voor jongeren in de vrije tijd
•    sport en lichaamsbeweging

Wat is het doel van Erasmus+?

Door te investeren in onderwijs, opleiding, het niet-formeel leren en in jeugd- en sportprojecten, draagt Erasmus+ voor iedereen in Europa bij aan:

•    persoonlijke ontwikkeling
•    het opdoen van nieuwe vaardigheden
•    het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt.

Daarnaast ondersteunt het programma vernieuwende samenwerkingsverbanden en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden. Tenslotte is er ook ondersteuning voor beleidshervorming.

Voor elke sector zijn er specifieke doelstellingen:

Voor de onderwijs- en opleidingssector:

•    Het verhogen van vaardigheden en het niveau van sleutelcompetenties
•    Het bevorderen van kwaliteit, innovatie en internationalisering in onderwijs en opleiding
•    Het streven naar een Europese ruimte voor een leven lang leren
•    Het versterken van de internationale dimensie van onderwijs en opleiding
•    Het verbeteren van het talenonderwijs en bijdragen aan de grote taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn

Voor jongeren en de jeugdsector (niet-formeel leren):

•    Het verbeteren van de competenties en vaardigheden van jongeren, in het bijzonder van jongeren in kwetsbare situaties, en het stimuleren van een actieve deelname in de samenleving en op de arbeidsmarkt.
•    Het verbeteren van de kwaliteit van het jeugdwerk.
•    Het ondersteunen en verbeteren van jeugdbeleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau, en het ondersteunen van de erkenning van niet-formeel leren.
•    Het vergroten van de internationale dimensie in jongerenactiviteiten en in het werk van jeugdwerkers en jeugdorganisaties.

Voor sport en lichaamsbeweging:

•    Het bestrijden van grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport, zoals doping, matchfixing en geweld, evenals alle vormen van intolerantie en discriminatie;
•    De bevordering en de ondersteuning van het goed bestuur in de sport en van de dubbele carrières (dual careers) van atleten;
•    Het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, samen met maatschappelijke integratie, gelijke kansen en het bewustzijn van het belang van gezondheid-bevorderende lichaamsbeweging, door een grotere deelname aan en gelijke toegang tot sport voor allen.

 

Een volledig overzicht van de kernacties, mogelijkheden, subsidies en spelregels van Erasmus+ vind je via het menu bovenaan of in de officiële programmagids (pdf)