Print

Basis- en secundair onderwijs

Personeel (directie, leerkrachten, maar ook andere sleutelfiguren voor de school) uit het basis- en secundair onderwijs kunnen zich professioneel ontwikkelen en werkervaring opdoen in Europa. Leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs kunnen internationale stage-ervaring opdoen. 

 

De mogelijkheden

Mobiliteit van personeel in het schoolonderwijs in Europa 

Personeel of andere sleutelfiguren in het basis- en secundair  onderwijs volgen nascholing, doen een jobshadowing, of geven tijdelijk les in een partnerschool in het buitenland.  De ervaring die ze daar opdoen, zetten ze in voor de ontwikkeling van hun school. Lees er hier meer over.

 

Leerlingenstages in het TSO, BSO, KSO, DBSO, BUSO en de Leertijd

Leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs lopen in het kader van hun beroepsopleiding stage in het buitenland (tot 1 jaar na afstuderen). Ze worden ontvangen op een bedrijf of een beroepsopleidingsorganisatie in het buitenland. De stage duurt minimaal twee weken en maximaal een jaar. Lees er hier meer over

 

Andere mogelijkheden binnen Erasmus+

Strategische Partnerschappen

Binnen de strategische partnerschappen (KA2) kunnen leerlingen naar het buitenland in het kader van een klasuitwisseling, een projectmeeting of individuele leermobiliteit. Dit in het kader van de doelstellingen van het partnerschap. Lees er hier meer over

 

Virtuele mobiliteit in Europa met eTwinning

Via eTwinning kunnen leerkrachten over heel Europa via het platform met elkaar in contact komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uitwisselen, samen leren tijdens online leerevenementen en projecten uitvoeren. Lees er hier meer over.

 

Op zoek naar ondersteuning? 

 

  • De School Education Gateway is het verzamelpunt voor leerkrachten, scholen, experts en andere mensen werkzaam in het onderwijs. Alle geïnteresseerden kunnen op de School Education Gateway terecht voor het zoeken van partners, nascholingen en veel meer. 
  • Euroguidance vervult een ondersteunende (en adviserende) rol naar wie wil leren en studeren in het buitenland met behulp van Europese of andere programma’s; op initiatief van de instelling of op eigen initiatief. 
  • Europass registreert de vaardigheden en competenties die je leerkrachten en leerlingen verwerven tijdens een leerervaring of stage in het buitenland.  De Europass-documenten geven een meerwaarde aan je buitenlands project door het doel en de uitkomsten van  je buitenlandse leerervaring of stage te eenduidig te documenteren. 

 

Wil je starten met internationalisering? 

Bij EPOS vzw kan je terecht met vragen over de mogelijkheden die Erasmus+ voor jouw school biedt. Ook de pedagogische begeleidingsdiensten kunnen je ondersteunen bij het ontwikkelen van de internationale dimensie van je nascholingsbeleid.