Print

Volwasseneneducatie

Personeel (directie, leerkrachten, vrijwilligers maar ook andere sleutelfiguren voor de organisatie) uit de (non) formele volwassenenducatie kunnen zich professioneel ontwikkelen en werkervaring opdoen in Europa. 

 

De mogelijkheden

Mobiliteit van personeel in de volwasseneneducatie in Europa

Personeel of andere sleutelfiguren uit de volwasseneneducatie volgen nascholingen, doen een jobshadowing, of geven tijdelijk les in een partnerorganisatie in het buitenland.  De ervaring die de personeelsleden daar opdoen, zetten ze in voor de ontwikkeling van hun thuisorganisatie. Lees er hier meer over.

 

Andere mogelijkheden binnen Erasmus+

 

Strategische partnerschappen

Binnen de strategische partnerschappen (KA2) kunnen cursisten naar het buitenland in het kader van een uitwisseling, een projectmeeting of individuele leermobiliteit. Dit in het kader van de doelstellingen van het partnerschap. Lees er hier meer over

 

EPALE

Via ePALE kunnen docenten, leraren, vormingswerkers... over heel Europa met elkaar in contact komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uitwisselen, samen leren tijdens online leerevenementen en nog veel meer. 

 

Op zoek naar ondersteuning? 

 

  • Euroguidance vervult een ondersteunende (en adviserende) rol naar wie wil leren en studeren in het buitenland met behulp van Europese of andere programma’s; op initiatief van de instelling of op eigen initiatief. 
  • Europass registreert de vaardigheden en competenties die je leerkrachten en leerlingen verwerven tijdens een leerervaring of stage in het buitenland.  De Europass-documenten geven een meerwaarde aan je buitenlands project door het doel en de uitkomsten van  je buitenlandse leerervaring of stage te eenduidig te documenteren.

Wil je starten met internationalisering? 

Bij EPOS vzw kan je terecht met vragen over de mogelijkheden die Erasmus+ voor jouw organisatie biedt.