Print

Jeugdwerk

Organisaties en verenigingen die met jongeren werken in de vrije tijd kunnen via deze actie verschillende soorten internationale projecten opzetten.
De focus ligt op mobiliteit: individuele jongeren, groepen jongeren of jeugd- en jongerenwerkers trekken naar het buitenland of komen naar Vlaanderen.
De deelnemers zijn nauw betrokken bij het uitwerken van zo’n niet-formeel leren-project.

Projecten van en voor jongeren met minder kansen of een beperking kunnen rekenen op extra ondersteuning.

 

De mogelijkheden

1. Groepsuitwisseling

Groepen jongeren uit verschillende landen komen samen en werken zelf mee een programma uit rond een zelfgekozen thema. De rode draad: ideeën en ervaringen uitwisselen.

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

2. Mobiliteit van jeugdwerkers

Deze projecten ondersteunen de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers uit verschillende landen. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers doen inspiratie op om de kwaliteit van hun projecten en organisatie te versterken.

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

Is dit niet wat je zoekt?

  • Wil je liever vrijwilligerswerk in het buitenland doen? Europees vrijwilligerswerk valt nu onder het European Solidarity Corps, net zoals vrijwilligerswerk in teams, jobs & stages en lokale solidariteitsprojecten. Meer informatie vind je op de European Solidarity Corps-website
  • Wil je met een groep leerlingen een uitwisseling opzetten? Neem dan een kijkje bij mobiliteit voor basis- en secundair onderwijs.
  • Wil je een langdurige samenwerking opstarten met een of meerdere buitenlandse jeugdorganisaties? Dan is een jeugdpartnerschap misschien iets voor jouw organisatie

 

Op zoek naar ondersteuning?

Bij JINT vzw, het nationaal agentschap voor het jeugd luik van Erasmus+ in Vlaanderen, kan je terecht voor:

  • Informatie en uitleg over de mogelijkheden en spelregels
  • Tips en ondersteuning bij het vinden van een buitenlandse partnergroep
  • Feedback op je subsidieaanvraag
  • Methodieken en vorming om een kwaliteitsvol project op te zetten
  • Ondersteuning bij het opzetten van projecten voor bijzondere doelgroepen en jongeren met minder kansen
  • ...