Print

Hoger onderwijs

Studenten en personeel in het hoger onderwijs kunnen studie- of werkervaring opdoen binnen en buiten Europa. Daarnaast bestaan er ook internationale masterprogramma’s en masterleningen voor studenten die hun volledige master in het buitenland willen doen.

De mogelijkheden

Mobiliteit van studenten, pas afgestudeerden en personeel in het hoger onderwijs (in Europa)

Studenten of personeel in het hoger onderwijs studeren, lopen stage (tot één jaar na het afstuderen), of doen werkervaring op bij een bedrijf of onderwijsinstelling in een ander Europees land. Hierdoor vergroten zij hun kennis en vaardigheden en verbeteren ze hun kansen op tewerkstelling. Lees er hier meer over

 

Internationale mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs (buiten Europa)

Ook mobiliteit buiten Europa is mogelijk binnen Erasmus+ door samenwerking met zogenaamde partnerlanden. Studenten of personeel in het hoger onderwijs studeren, of doen werkervaring op buiten de Europese Unie. Via deze actie kunnen ook studenten en personeelsleden uit één van deze partnerlanden naar een Europese instelling Hoger Onderwijs komen. Neem hier een kijkje

 

Erasmus Mundus Joint Master Degree

Een gezamenlijk internationaal masterprogramma (joint master degree) wordt aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hogeronderwijsinstellingen. Er zijn beurzen voor uitstekende studenten uit de hele wereld. Docenten geven op uitnodiging les, training en doen onderzoek. Lees hier meer

 

Lening voor Masterstudie

Een masterlening Erasmus+ is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die een volledige master in het buitenland gaan volgen. De lening ondersteunt masterstudenten bij de hoge kosten voor levensonderhoud en collegegeld. De voorwaarden zijn voordeliger dan bij gewone leningen, en de student heeft de tijd om af te studeren, alvorens hij begint met het terugbetalen van de lening. Kijk hier voor meer informatie

 

Op zoek naar ondersteuning? 

 

  • Ben je een student of docent en wil je graag naar het buitenland? Dan is je eerste aanspreekpunt het internationaal bureau van je instelling. 
  • Ben je een hogeronderwijsinstelling? EPOS vzw kan jou helpen met het beantwoorden van concrete vragen.
  • Euroguidance vervult een ondersteunende (en adviserende) rol naar wie wil leren en studeren in het buitenland met behulp van Europese of andere programma’s; op initiatief van de instelling of op eigen initiatief. 
  • Het Europass-cv is heel handig voor de deelnemers van buitenlandse leerervaringen en stages. Het cv toont namelijk informatie in een duidelijk, professioneel en toegankelijk formaat dat gekend is in de meeste (kandidaat) lidstaten van de EU en de EER. Het Europass-CV is beschikbaar in 27 talen en ideaal om in alle landen van de EU te gebruiken.