Print

Beroepsonderwijs en -opleiding

Personeel (directie, leerkrachten, maar ook andere sleutelfiguren voor de organisatie) uit het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding kunnen zich professioneel ontwikkelen en werkervaring opdoen in Europa. Daarnaast kunnen ook leerlingen en cursisten uit de initiële beroepsopleiding voor enkele weken tot meerdere maanden naar het buitenland om daar stage te lopen. 

 

De mogelijkheden

Mobiliteit van personeel in beroepsonderwijs en -opleiding in Europa

Personeel of andere sleutelfiguren in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding krijgen de kans om een lesopdracht uit te voeren in een organisatie voor beroepsopleiding, een stage te lopen of aan jobshadowing te doen in het buitenland.  De ervaring die ze daar opdoen, zetten ze in voor de ontwikkeling van hun eigen organisatie. Lees er hier meer over.

 

Leerlingenstages in het  TSO, BSO, KSO, DBSO, BUSO en de Leertijd

Leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs lopen in het kader van hun opleiding stage in het buitenland (tot 1 jaar na het afstuderen). Ze worden ontvangen op een bedrijf of een beroepsopleidingsorganisatie in het buitenland. De stage duurt minimaal twee weken en maximaal een jaar. Lees er hier meer over

 

Het mobiliteitshandvest voor beroepsonderwijs en -opleiding

Organisaties met een goede reputatie inzake mobiliteit voor lerenden en peresoneel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding kunnen geaccrediteerd worden op basis van een mobiliteitshandvest. Organisaties met een accreditatie krijgen de mogelijkheid om mobiliteitsaanvragen in te dienen via een vereenvoudigde procedure. Lees er hier meer over.

 

Andere mogelijkheden binnen Erasmus+

Strategische partnerschappen

Binnen de strategische partnerschappen (KA2) kunnen leerlingen en cursisten naar het buitenland in het kader van een uitwisseling, een projectmeeting of individuele leermobiliteit. Dit in het kader van de doelstellingen van het partnerschap. Lees er hier meer over

 

eTwinning

Via eTwinning kunnen leerkrachten over heel Europa via het platform met elkaar in contact komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uitwisselen, samen leren tijdens online leerevenementen en projecten uitvoeren. Lees er hier meer over.

 

Op zoek naar ondersteuning? 

  • De School Education Gateway is het verzamelpunt voor leerkrachten, scholen, experts en andere mensen werkzaam in het onderwijs. Alle geïnteresseerden kunnen op de School Education Gateway terecht voor het zoeken van partners, nascholingen en veel meer. 
  • Euroguidance vervult een ondersteunende (en adviserende) rol naar wie wil leren en studeren in het buitenland met behulp van Europese of andere programma’s; op initiatief van de instelling of op eigen initiatief. 
  • Europass registreert de vaardigheden en competenties die leerkrachten, begeleiders en leerlingen verwerven tijdens een leerervaring of stage in het buitenland. De Europass-documenten geven een meerwaarde aan je buitenlands project door het doel en de uitkomsten van je buitenlandse leerervaring of stage eenduidig te documenteren. 

Wil je starten met internationalisering? 

Bij EPOS vzw kan je terecht met vragen over de mogelijkheden die Erasmus+ voor jouw school biedt. Ook de pedagogische begeleidingsdiensten kunnen je ondersteunen bij het ontwikkelen van de internationale dimensie van je nascholingsbeleid.