Jean Monnet

Jean Monnet-acties zijn gericht op het hoger onderwijs en willen excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies over de hele wereld bevorderen. Daarbij kan er aandacht gaan zowel naar de interne als de externe aspecten van het Europese-integratieproces. 

 

De mogelijkheden

 

Jean Monnet-module

Een Jean Monnet-module is een korte cursus op het gebied van EU-studies in het hoger onderwijs. Iedere module duurt minstens 40 lesuren per academiejaar. Het kan hierbij zowel gaan om zomercursussen, intensieve cursussen als reguliere vakken. Het kan gaan om een inleidende cursus over de EU, alsook over een meer gespecialiseerd vak. 

 

Jean Monnet-leerstoelen

Een Jean Monnet-leerstoel is een leeropdracht met een specialisatie in EU-studies voor universiteitsprofessoren. Een leerstoel is geldig voor één professor, die per academiejaar minstens 90 lesuren doceert. 

 

Jean Monnet-expertisecentra

Een Jean Monnet-expertisecentrum is een competentie- en kenniscentrum over EU-onderwerpen. De academische verantwoordelijkheid voor het centrum wordt gedragen door een professor die een Jean Monnet-leerstoel heeft. Het expertisecentrum bundelt de deskundigheid en competenties van experten en probeert synergieën met andere disciplines tot stand te brengen. Verder legt het centrum ook banden met andere academische instellingen, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties. 

 

Jean Monnet-steun aan instellingen en verenigingen

Deze actie ondersteunt instellingen die zich inzetten voor het verbeteren van onderwijs- en opleidingsactiviteiten over EU-onderwerpen voor afgestudeerden of andere belangstellenden. De actie bevordert multiplicator-activiteiten gericht op de uitwerking, analyse en verbreiding van EU-onderwerpen. 

 

Jean Monnet-netwerken

Jean Monnet-netwerken bevorderen de oprichting en ontwikkeling van consortia op het gebied van EU-studies. Deze consortia kunnen bestaan uit individuele deskundigen, teams, departementen, expertisecentra, hoger onderwijsinstellingen of andere experten of expertisecentra. 

 

Jean Monnet-projecten

Deze actie ondersteunt innovatie, kruisbestuiving en verspreiding van informatie over de EU. De projecten kunnen nieuwe leerinhouden of instrumenten over EU-onderwerpen uittesten, virtuele klaslokalen opzetten, didactisch materiaal ontwikkelen, conferenties organiseren, etc.  

 
Op zoek naar ondersteuning? 

Ben je een docent en wil je graag aan Jean Monnet deelnemen? Dan is je eerste aanspreekpunt het internationaal bureau van je thuisinstelling. 

Ben je een hogeronderwijsinstelling? EPOS vzw kan jou helpen met het beantwoorden van concrete vragen over projectvoorstellen.