Halen kansengroepen meer uit internationale leermobiliteit?

Wat doet dat met een jongere, zo’n internationaal project? En halen jongeren uit een kansengroep er méér uit?
SALTO inclusie, het Erasmus+: Youth in Action resource centre dat deel uitmaakt van JINT, zocht het uit in een grootschalig Europees onderzoek.

Eerder onderzoek naar de impact van Erasmus+: Youth in Action projecten toont aan dat deelnemen aan internationale mobiliteitsprojecten – ongeacht hun achtergrond - een positieve impact heeft op het verwerven en versterken van competenties, attitudes en waarden. Maar wat meer is, uit onderzoek blijkt dat deze projecten een significant groter effect hebben op jongeren uit kansengroepen. In vergelijking met jongeren die helemaal niet tot deze doelgroep behoren, schatten jongeren uit kansengroepen systematisch de effecten van een internationaal jongerenproject hoger of positiever in.

Zo geven jongeren uit kansengroepen aan dat hun zelfvertrouwen in grotere mate versterkt wordt door deelname aan een internationaal mobiliteitsproject. Die jongeren leren zichzelf tijdens zo’n project ook beter kennen en ontdekken dat ze meer in hun mars hebben dan vooraf gedacht.

Mobiliteitsprojecten betekenen bovendien vaak een springplank naar de toekomst. Ze helpen jongeren bijvoorbeeld bij het maken van keuzes en beslissingen voor hun verdere leven en zijn een kompas voor de toekomst. Bij jongeren uit kansengroepen komt dit sterker naar voor, vooral op het vlak van een beter zicht hebben op hun verdere onderwijs- of job-ambities.

Lees meer over dit boeiend onderzoek in de JINT infotheek of contacteer JINT voor meer info.