Europa zet de Europese waarden opnieuw op de kaart

Kinderen en jongeren vertegenwoordigen onze toekomst en moeten de kans krijgen om die toekomst mee vorm te geven.

Als reactie op de gewelddadige gebeurtenissen in Parijs en Denemarken eind vorig jaar zetten de ministers van onderwijs in Europa samen met de EU commissaris voor onderwijs, cultuur, jeugd en sport hun schouders onder de ‘Paris Declaration’. In die verklaring nemen ze een gemeenschappelijk politiek standpunt in om de Europese waarden, die het hart van de Europese Unie uitmaken, opnieuw naar voor te schuiven.

“Als ministers verantwoordelijk voor onderwijs en opleiding en als Europese Commissaris hebben we de uitzonderlijke opdracht om te verzekeren dat de humanistische en burgerschapswaarden die we delen, veilig gesteld en doorgegeven worden aan de toekomstige generaties. (…)
We moeten bouwen op de zin voor initiatief en de positieve bijdrage die kinderen en jongeren kunnen leveren door participatie, en tegelijkertijd onze gemeenschappelijke essentiële waarden waarop onze democratieën gebouwd zijn herbevestigen.”

Dit politieke signaal werd ook door de Europese Commissie opgepikt. Waar binnen het Europees jeugdbeleid het accent de voorbije jaren vooral op de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt lag, zien we recent een verschuiving. In een reactie op de groeiende intolerantie, de vluchtelingenproblematiek en de radicalisering zet de Commissie nu ook democratische kernwaarden als actief burgerschap, participatie van jongeren en intercultureel begrip weer op het voorplan.

Lees meer over hoe deze verschuiving in de praktijk vertaald wordt op de website van JINT.