Print

Disclaimer

Hoewel de teksten in deze website zorgvuldig zijn opgesteld, kunt u alleen rechten ontlenen aan de officiële documenten zoals de officiële gidsen, aanvraagformulieren, Call for proposals, Raadsbesluit, administratief-financiële handleidingen en overige richtlijnen met criteria.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van de agentschappen. JINT, EPOS en EU Sportlink zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat het agentschap de inhoud van die website zou onderschrijven.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het agentschap.

Bij uitzondering is het mogelijk dat er teksten of foto's in deze website zijn opgenomen, waarbij sprake is van plaatsing zonder toestemming van eigenaar of afgebeelde. In die gevallen graag contact opnemen met de webmaster.