Print

Jeugddialoog

Onder de noemer beleidsondersteuning kunnen jeugd- en jongerenorganisaties een jeugddialoog opzetten.
Het gaat om activiteiten die:

  • actieve participatie van jongeren bevorderen in het democratische leven.
  • het debat aanmoedigen rond de thema’s en prioriteiten van de EU Jeugdstrategie.

Projecten van en voor jongeren met minder kansen of een beperking kunnen rekenen op extra ondersteuning.

 

De mogelijkheden

Twee soorten activiteiten zijn mogelijk:

  1. nationale jongerenbijeenkomsten
  2. internationale jongerenconferenties

Statutaire meetings van organisaties en netwerken en politiek beïnvloede meetings behoren NIET tot de mogelijkheden.

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

Is dit niet wat je zoekt?

Wil je jongeren uit andere landen bijeenbrengen om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen? Dan is een groepsuitwisseling misschien iets voor jou.

 

Op zoek naar ondersteuning?

Bij JINT vzw, het nationaal agentschap voor het jeugd luik van Erasmus+ in Vlaanderen, kan je terecht voor:

  • Informatie en uitleg over de mogelijkheden en spelregels
  • Tips en ondersteuning bij het vinden van een buitenlandse partner
  • Feedback op je subsidieaanvraag
  • Methodieken en vorming om een kwaliteitsvol project op te zetten
  • Ondersteuning bij het opzetten van projecten voor bijzondere doelgroepen en jongeren met minder kansen
  • ...