Print

Initiatieven voor beleidsinnovatie

Deze actie ondersteunt een breed scala aan projecten die gericht zijn op de ondersteuning van beleidshervormingen in onderwijs en opleiding. De mogelijkheden worden via EACEA kenbaar gemaakt via specifieke oproepen.

 

De mogelijkheden

 

Initiatieven voor beleidsinnovatie

Initiatieven die nieuw beleid willen ontwikkelen of de uitvoering daarvan voorbereiden worden ondersteund. Projecten die hieraan voldoen zijn onder meer toekomstgerichte samenwerkingsprojecten met betrekking tot beleidsontwikkeling, Europese beleidsexperimenten met overheidsinstanties op hoog niveau etc. 

 

Andere mogelijkheden

Kennisopbouw voor onderwijs en opleiding

Deze actie biedt financieringsmogelijkheden voor studies over beleidskwesties, en –hervormingen, ondersteuning voor het opzetten van internationale enquêtes, evenementen van het EU-voorzitterschap en conferenties op hoof niveau, uitwisseling van ervaringen en goede praktijken, ondersteuning voor het toepassen van de open coördinatiemethode, etc. 

 

Samenwerking met internationale organisaties

Samenwerking met onder meer de OESO of de Raad van Europa valt onder deze actie. Verder wordt ook de beleidsdialoog met niet-Europese landen, met als doel het Europese hoger onderwijs aantrekkelijker te maken in de hele wereld. Verder wordt ook steun verleend aan het netwerk van deskundigen voor de hervorming van het hoger onderwijs in buurlanden van EU, alsook aan internationale alumniverenigingen. 

 

Op zoek naar ondersteuning? 

Indien je op zoek bent naar ondersteuning voor het schrijven en uitwerken van een project onder kernactie 3 - luik onderwijs en opleiding - , kan je contact opnemen met EPOS.