Print

Beleids​ontwikkeling (Kernactie 3)

Onder de noemer Ondersteuning van beleidshervormingen kunnen organisaties in Kernactie 3 een subsidieaanvraag indienen om:

  • de actieve participatie van jongeren in het democratische leven te bevorderen
  • het debat rond de thema’s en prioriteiten van de EU Jeugdstrategie aan te moedigen

 

Alle mogelijkheden

1. Jeugddialoog - voor jeugdwerk

Activiteiten die actieve participatie van jongeren bevorderen in het democratische leven en het debat aanmoedigen rond de thema’s en prioriteiten van de EU Jeugdstrategie.

 

2. Initiatieven voor beleidsinnovatie - voor alle sectoren

Initiatieven die nieuw beleid willen ontwikkelen of de uitvoering daarvan voorbereiden worden ondersteund. Projecten die hieraan voldoen zijn onder meer toekomstgerichte samenwerkingsprojecten met betrekking tot beleidsontwikkeling, Europese beleidsexperimenten met overheidsinstanties op hoog niveau etc.